Ohlášky na neděli 21. ledna 2024

21.01.2024 09:00

Ohlášky na neděli 21. ledna 2024

 

Příští neděli bude vést bohoslužby a kázat Václav Hurt a službu bude mít Josef Čejka a Čestmír Svoboda.

Lukáš Klíma bude příští týden v Praze na farářském kurzu.

Dnes v 15.00 bude mít v Chrudimi instalaci farářka Magdaléna Horáková.

Narozeniny v příštím týdnu oslaví Jakub Vávra, Radan Slušný a Michal Veselík mladší. Přejeme jim hodně radosti a Boží blízkosti.

Ohlášení sbírky na křesťanskou službu – přečíst dopis ze SR.

V příštím týdnu začne probíhat přístavba fary. Byla zahájena sbírka na její dofinancování. Variabilní symbol je 204.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Čtení: L 6,6–11

Kázání: Ž 62

 

Písně:

K tobě duši pozdvihuji – 33

Ozvi se, Pane můj – 313

Samému Bohu sláva čest – 260

Slunce pravdy, milosti – 765

Král věčný nás požehnej – 408

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921