Ohlášky na neděli 18. 2. 2024

18.02.2024 09:00

Ohlášky na neděli 18. 2. 2024

 

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v 9.00, službu bude mít Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek.

Sbírka na křesťanskou službu vynesla 2070,- Kč.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti, místo si ještě upřesníme.

V úterý v 18.30 bude ekumenická biblická hodina v Novém kostele. Na ekumenických biblických probíráme žalmy.

Ve středu v 18.00 bude setkání studentského klubu v Novém kostele.

V pátek 1. března v 18.00 bude v našem kostele ekumenické setkání v rámci světového dne modliteb. Modlitby a celou liturgii tentokrát připravili křesťanky z Palestiny, proto jsou tyto modlitby velmi aktuální.

V neděli 17. března bude po bohoslužbě následovat sborové shromáždění.

Dnešní sbírka je určena na tisk ČCE a jinou publikační činnost. Dostali jsme k ní dopis.

Také jsme dostali dopis k letošní postní sbírce, která bude probíhat během celé postní doby.

Zároveň v našem sboru probíhá sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204.

 

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

1. čtení: Mk 1,9-15

Kázání: Da 9,1-19

 

Písně: 161, 395, 405, 384, 423

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921