Ohlášky na neděli 17. prosince 2023

17.12.2023 09:00

Ohlášky na neděli 17. prosince 2023

Na 4. adventní neděli budou bohoslužby v obvyklý čas a službu bude mít Jan Kubíček a Lukáš Kubíček.
V úterý v 16:30 bude náboženství pro děti u Veselíků.
Ve středu v 18:00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.
Narozeniny v příštím týdnu oslaví Eva Kubíčková, přejeme jí Boží blízkost a provázení.
Na Boží hod vánoční 25. 12. bude bohoslužba se slavením Večeře Páně a sbírka bude určena pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů.
Na druhý svátek vánoční bude v našem kostele kázat Daniel Matouš.
Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

Biblické čtení: Iz 11,6-10
Písně: 448, Svítá 339 a 239

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921