Ohlášky na neděli 17. 3. 2024

17.03.2024 09:00

Ohlášky na neděli 17. 3. 2024

 

Po skončení bohoslužeb bude následovat sborové shromáždění a od 17.00 bude přednáška MUDr. Jana Grulicha na téma „Alzheimer aneb umírání duše“.

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v 9.00, kázat bude Lukáš Rejman, vikář z Církve bratrské. Službu bude mít Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová. Lukáš Klíma povede ve Vysokém Mýtě volbu faráře Petra Peňáze.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti a v 18.30 jsme zváni na ekumenickou biblickou hodinu, při které budeme pokračovat v žalmových tématech a kterou povedou sestry a bratři z církve adventistů v Husově sboru na Toulovcově náměstí.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.

Na pátek od 16.00 je naplánovaná křížová cesta. Pozvánka je na nástěnce.

Během postní doby probíhá sbírka na projekt Diakonie. Dopis k této sbírce je na nástěnce u kuchyňky. Zároveň probíhá sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. O částce, kterou jsme již vybrali, bude podána informace na sborovém shromáždění.

Sbírka na církevní tisk vynesla 3681,- Kč.

K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Narozeniny v příštím týdnu má Ema Mrkvičková, Magdalena Sadílková a Marie Mejtová. Přejeme jim Boží blízkost, provázení a pomoc.

Po skončení sborového shromáždění jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: Jan 12,20-33

Písně: 581, 510, 195, 275, 409

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921