Ohlášky na neděli 15. října 2023

15.10.2023 09:00

Ohlášky na neděli 15. října 2023

                                                                                                                         

  1. Příští neděli budeme slavit Díkčinění, bohoslužba bude s vysluhováním Večeře Páně. Službu má Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.
  2. Příští neděli v 15.00 bude slavnost instalace, při které bude uveden do služby faráře našeho sboru Lukáš Klíma.
  3. Děkujeme všem, kteří se včera účastnili brigády na úklid kostela.
  4. Ve čtvrtek v 19.00 bude v přísálí kostela biblická hodina, při které se budeme věnovat knize Rut.
  5. Narozeniny v příštím týdnu oslaví David Kubíček, Pavel Janeček a Martina Hlavsová. Přejeme jim Boží blízkost a provázení.

 

 

Introit: Ž 103,8-10

Čtení: Mk 6,45-51

Text kázání: Ex 34,1-10

Poslání: Fp 2,12.13

Písně: 127, 359, 717, 342, 416

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921