Ohlášky na neděli 14. ledna

14.01.2024 09:00

Ohlášky na neděli 14. ledna:

                     

Příští neděli bude bohoslužba jako obvykle v 9.00 a službu má Emil Vávra a Markéta Vondráčková.

Příští týden od pondělí do pátku bude probíhat ekumenický týden modliteb.

U nás bude setkání v úterý v 18:00 hod. Službu má Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek. Na nástěnce a ve vývěsce před kostelem je rozpis setkání na celý týden.

Sbírka na dětskou vánoční slavnost vynesla 5300,– Kč. Děkujeme všem dárcům.

Od pondělí 22. ledna začne přístavba fary. Byla zahájena sbírka na její dofinancování. Variabilní symbol je 204.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti v Újezdě.
Narozeniny v příštím týdnu oslaví Miluše Šplíchalová. Přejeme jí Boží blízkost a provázení.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

 

 

Text Kázání:1Kor 16,14

první čtení: Lv 19,17.18

 

Písně:

Buď sláva Bohu, chvála Otci – 589

Dej odvahu včas slyšet – 316

Toužíme v lásce žíti stále – 684

Jak vzácnou přízeň – 597

Amen, Otče, rač to dáti – 411

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921