Ohlášky na neděli 12. listopadu 2023

12.11.2023 09:00

Ohlášky na neděli 12. listopadu 2023

                                                                                                      

  1. Příští neděli budou bohoslužby v 9.00 hodin a službu bude mít Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek.
  2. Včera v Chrudimi proběhlo zasedání konventu Chrudimského seniorátu, při kterém byli mimo jiné do předsednictva konventu zvoleni Lukáš Klíma a Michal Sadílek.
  3. Při sbírce na neděli Díkčinění bylo vybráno 4.760,- Kč a při sbírce při instalaci bylo vybráno 8.930,- Kč. Tyto sbírky byly odvedeny na stanovené účely.
  4. V pondělí v 18.00 bude v Novém kostele mluvit rabín David Maxa o reformních větvích judaismu.
  5. V úterý v 16:30 bude náboženství pro děti u Veselíků.
  6. Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.
  7. Ve čtvrtek v 19.00 bude u nás v přísálí kostela biblická hodina nad 2. kapitolou knihy Rút.
  8. Po bohoslužbě jste zváni k posezení u kávy a čaje. Děti budou mít následný program, na kterém se budou domlouvat na vánočním programu.

 

 

Introit: Ž 117

Text kázání pro děti: 1S 24

Poslání: Ef 4,24.25

Písně ze Svítá: 172, 125, 23, 261, 210

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921