Ohlášky na neděli 11. 2. 2024

11.02.2024 09:00

Ohlášky na neděli 11. 2. 2024

 

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v 9.00, službu bude mít Jan Kubíček a Lukáš Kubíček.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti v Újezdě.

Ve středu v 18.00 bude setkání studentského klubu v Novém kostele.

Ve čtvrtek v 18.30 bude setkání staršovstva.

Od pátku do neděle bude tzv. „Zimní akce“ pro mládež v Horní Čermné.

Příští neděle bude první v postní době, bohoslužba bude se slavením Večeře Páně.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

1. čtení: Ž 30

Kázání: Mk 1,40-45

 

Písně:

Noc odchází a svítá den – 623

Tvá, Pane, láska – 717

Můj Ježíš mé jest žití – 710

Tak málo přímých cest – 673

Tvé požehnání, dobrý Otče – 416

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921