Ohlášky na neděli 10. prosince

10.12.2023 09:00

Ohlášky na neděli 10. prosince:

 

1. Příští neděli 17. 12. budou při bohoslužbě děti hrát vánoční divadlo. Službu bude mít Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová.

2. V úterý v 16:00 bude náboženství pro děti v Újezdě.

3. Ve středu v 18:00 bude v Novém kostele ekumenický studentský klub.

4. Ve čtvrtek v 18:30 bude v přísálí kostela setkání staršovstva.

5. V sobotu ve 14:30 bude v kostele generálka dětského vánočního divadla.

6. Jsme zváni na několik adventních koncertů: V našem kostele bude v sobotu 16. 12. v 16:00. Jmenuje se Déšť růží Terezie z Lisieux. Plakátek je ve vývěsce.

Příští neděli 17. 12. od 16:00 hod. v evangelickém kostele ve Sloupnici vystoupí Evangelický pěvecký sbor a žáci Základní umělecké školy B. Smetany v Litomyšli pod vedením Ivety Benešové.

7. V sobotu 16. 12. bude ve sboru ve Dvakačovicích tzv. „Dobrotrh“ a beseda s Děpoldem Czerninem na téma český advent a Vánoce s Ježíškem. Plakátek je na nástěnce.

8. Narozeniny v tomto týdnu oslaví Vladimír Jílek, Ria Slušná a Andrea Špíchalová. Přejeme jim Boží blízkost a provázení.

9. Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

 

Introit: Iz 52,7

1. čtení: 2Kr 7,1–9

Kázání: Mk 1,1-8

Písně: 606, 432, 435, 452

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921