Ohlášky na neděli 10. 3. 2024

10.03.2024 09:00

Ohlášky na neděli 10. 3. 2024

 

Za vedení bohoslužeb a kázání dnes děkujeme Tomášovi Jirků.

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v 9.00, službu bude mít Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

Příští neděli po skončení bohoslužeb bude následovat sborové shromáždění. Seznam členů sboru s právem hlasovat je zveřejněn na obou nástěnkách.

Příští neděli odpoledne, v 17.00 hod., bude v přísálí kostela přednáška MUDr. Jana Grulicha na téma Alzheimer.

Příští týden jsou jarní prázdniny, proto se nebude konat náboženství pro děti. Farář Lukáš Klíma má dovolenou.

Během postní doby probíhá sbírka na projekt Diakonie. Dopis k této sbírce je na nástěnce u kuchyňky.

Zároveň probíhá sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204.

Sbírka na církevní tisk vynesla 3681,- Kč.

K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty, které představují projekt, který bude letos ze sbírky pro JJ podpořen.

Narozeniny má v příštím týdnu sestra Hana Šmákalová a bratr František Pecháček. Přejeme jim Boží blízkost, provázení a pomoc.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

čtení Ž 3,1-7.9

kázání Lk 16,19-31

písně 84, 315, 699, 694, 309


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921