Ohlášky na Boží hod vánoční 25. 12.

25.12.2023 09:00

Ohlášky na Boží hod vánoční 25. 12.

Zítra bude v našem sboru kázat Daniel Matouš, službu má Emil Vávra a Markéta Vondráčková. Lukáš Klíma bude recipročně ve Sloupnici.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k posezení rozhovoru u kávy a čaje.

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921