Ohlášky na 9. 6. 2024

09.06.2024 09:00

Ohlášky na 9. 6. 2024:

 

Příští neděli bude bohoslužba v 9.00, kázat bude Petr Payne a službu bude mít Jan Kubíček a Lukáš Kubíček. Lukáš Klíma bude kázat v Novém kostele.

V pátek proběhla Noc kostelů, děkujeme všem, kteří se podíleli na programu v našem kostele.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Čejkových.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.

V sobotu v 10.00 bude mít u husitů přednášku o archeologii v Izraeli prof. Filip Čapek.

Na stolku u východu je list na sborový víkend do Herlíkovic. Pokud se chcete účastnit, tak se na něj zapisujte.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Narozeniny má v příštím týdnu Lukáš Kubíček, přejeme mu Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: L 13,10-17

 

Písně: 4, 315, 717, 395, 423

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921