Ohlášky na 7. 7. 2024

07.07.2024 09:00

Ohlášky na 7. 7. 2024:

 

Příští neděli povede bohoslužbu a kázat bude Miloš Hübner a službu bude mít Josef Čejka, a Čestmír Svoboda.

Dnes ve 14.00 bude slavnost na Růžovém paloučku. Plakátek s programem je na nástěnce u kuchyňky.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Narozeniny má v příštím týdnu Michal Veselík. Přejeme mu Boží blízkost a požehnání.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: 1Sa 16,1-13

Písně: 589, 289, 673, 401, 411

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921