Ohlášky na 7. 4. 2024

07.04.2024 09:00

Ohlášky na 7. 4. 2024:

 

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v 9.00 a službu bude mít Emil Vávra a Markéta Vondráčková.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Beťákových.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.

Ve čtvrtek v 18.30 bude setkání staršovstva.

Probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Zároveň probíhá sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204.

Narozeniny v příštím týdnu má Marie Slušná, Jeroným Čejka a Jindřiška Kubíčková. Přejeme jim Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: 2Par 28,8-11

Písně: 45, 213, 147, 276, 189

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921