Ohlášky na 5. 5. 2024

05.05.2024 09:00

Ohlášky na 5. 5. 2024:

 

Příští neděli bude bohoslužba v 9.00 a službu bude mít Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek.

Dnes ve 14.30 bude ekumenická bohoslužba v Budislavi, kázat bude Lukáš Klíma.

V úterý v 16.00 nebude náboženství pro děti, Lukáš Klíma bude v Praze na valném shromáždění České biblické společnosti.

Ve čtvrtek v 18.30 bude biblické hodina věnovaná tématu Kristova nanebevstoupení.

V sobotu 18. 5. Bude seniorátní setkání v Lozicích. Plakátek s programem je na nástěnce. Přihlašování je do příští neděle 12. 5.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Svatodušní sbírka bude určena pro diakonii naší církve, konkrétně na výstavbu domova pro seniory ve Vendolí.

Narozeniny v příštím týdnu oslaví Václav Hurt, přejeme mu Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: Jr 32

Písně: S 172, S 398, S 136, 406, S 276

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921