Ohlášky na 31. 3. 2024

31.03.2024 09:00

Ohlášky na 31. 3. 2024:

 

Příští neděli budou dětské bohoslužby a službu bude mít Josef Čejka a Čestmír Svoboda. Nedělní sbírka je určena na hlavní dar lásky.

Zítra bude ekumenická pouť z Proseče do Budislavi, kde bude ve 14.30 bohoslužba. Vycházet z Proseče budeme ve 13.00.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Čejkových.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele přednáška prof. Jana Hábla o výchově charakteru.

Ve čtvrtek a v pátek bude Lukáš Klíma na mezinárodním biblickém kolokviu v Praze.

Dnes končí sbírka na projekt Diakonie. Dopis k této sbírce je na nástěnce u kuchyňky. Zároveň probíhá sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204.

K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovi jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Včera měl narozeniny David Vopařil a v týdnu má Josef Čejka starší a Eva Maršová. Přejeme jim Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: Jan 20,1-8

Písně: 549, 560, 545, 534, 558

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921