Ohlášky na 30. 6. 2024

30.06.2024 09:00

Ohlášky na 30. 6. 2024:

 

Příští neděli bude bohoslužba v 9.00 a službu bude mít Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

V sobotu 6. 7. bude výročí Mistra Jana Husa. Ekumenická bohoslužba k této příležitosti bude v 10.00 na Toulovcově náměstí. Plakátek je na nástěnce u kuchyňky.

Příští neděli bude setkání na Růžovém paloučku. Plakátek s programem je také na nástěnce u kuchyňky.

Sbírka solidarity sborů, která u nás proběhla minulou neděli, vynesla 4 920,- Kč. Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Narozeniny má v příštím týdnu Šimonek Veselík a Olga Joštová. Přejeme jim Boží blízkost a požehnání.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: 1Sa 17,32

Písně: 315, 395, 706, 384, 712

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921