Ohlášky na 29. 3. 2024

29.03.2024 09:00

Ohlášky na 29. 3. 2024:

Dnes ve 14.00 bude bohoslužba s vysluhování Večeře Páně v Opatově.
V neděli budou bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně a službu bude mít Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek. Nedělní sbírka bude na hlavní dar lásky. Máme k ní dopis ze synodní rady.
V pondělí bude ekumenická pouť z Proseče do Budislavi, kde bude ve 14.30 bohoslužba. Vycházet z Proseče budeme ve 13.00.
V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Čejkových.
Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele přednáška prof. Hábla o výchově charakteru.
Ve čtvrtek a v pátek bude Lukáš Klíma na mezinárodním biblickém kolokviu v Praze.
Během postní doby probíhá sbírka na projekt Diakonie. Dopis k této sbírce je na nástěnce u kuchyňky. Zároveň probíhá sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204.
K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.
Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

Text kázání: Jan 19,17-22
Písně: 508, 99, 515, 384, 518


 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921