Ohlášky na 28. 4. 2024

28.04.2024 09:00

Ohlášky na 28. 4. 2024:

 

Za kázání a vedení bohoslužeb děkujeme Václavu Hurtovi. Lukáš Klíma dnes slouží v Proseči.

Příští neděli bude dětská bohoslužba v 9.00 a službu bude mít Jan Kubíček a Lukáš Kubíček.

Příští neděli ve 14.30 bude ekumenická bohoslužba v Budislavi.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Veselíkových.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Narozeniny má dnes Markéta Vondráčková a v týdnu Jiří Běťák, přejeme jim oběma Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921