Ohlášky na 26. 5. 2024

26.05.2024 09:00

Ohlášky na 26. 5. 2024:

 

Příští neděli v 9.00 bude dětská bohoslužba a službu bude mít Josef Čejka a Čestmír Svoboda.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Veselíkových.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.

V pátek v 18.00 bude v Novém kostele přednáška pořádaná Českou křesťanskou akademií a Skautským institutem s Janem Regnerem na téma „Uvedení do vnitřní modlitby a kontemplace“.

Na nástěnce u kuchyňky je list na sborový víkend do Herlíkovic. Pokud se chcete účastnit, tak se na něj zapisujte.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovi jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Narozeniny má v příštím týdnu Petr Vondráček, přejeme mu Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: J 3,1-16

 

Písně: 759, 302, 581, 401, 757

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921