Ohlášky na 23. 6. 2024

23.06.2024 09:00

Ohlášky na 23. 6. 2024:

 

Příští neděli bude bohoslužba v 9.00 a službu bude mít Emil Vávra a Vlasta Ritzingerová.

Děkujeme všem, kteří se ve středu zúčastnili brigády na údržbu zeleně kolem kostela a také těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci pobytu rodičů s dětmi na chalupě v Roudné. Pobyt se velmi vydařil.

Dnes je poslední možnost zapsat se na sborový víkend do Herlíkovic.

V úterý bude výjimečně náboženství pro děti až v 16.30 u Veselíkových.

Ve středu od 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Aktuálně bylo na tento účel vybráno 274 000,- Kč. Sbírka Jeronýmovy jednoty v našem sboru činila 23 800,- Kč a sbírka pro diakonii 6 090,- Kč. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Sbírka dnešní neděle je určena solidaritu sborů, máme k ní dopis ze Synodní rady.

Narozeniny má v příštím týdnu Olga Stráníková, přejeme jí Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: Mk 4,35-41

Písně: 147, 312, 785, 681, 416

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921