Ohlášky na 21. 4. 2024

21.04.2024 09:00

Ohlášky na 21. 4. 2024:

 

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v 9.00, kázat bude bratr farář Václav Hurt, Lukáš Klíma je v Proseči a službu bude mít Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová. V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Veselíkových.

Ve středu v 19.00 bude u husitů divadlo jednoho herce o povolání učedníků.

Ve čtvrtek v 18.30 bude v našem kostele biblická hodina. Budeme se věnovat příběhům z 1. knihy Samuelovy.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Narozeniny v příštím týdnu má Ondra Běťák a Vlasta Ritzingerová. Přejeme jim Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: Ž 23

Písně: 589, 673, 28, 401, 411

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921