Ohlášky na 2. 6. 2024

02.06.2024 09:00

Ohlášky na 2. 6. 2024:

 

Příští neděli bude bohoslužba v 9.00 a službu bude mít Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová.

Dnes v 14.30 bude ekumenická bohoslužba v Budislavi. Kázat bude vikář Lukáš Rejman. Lukáš Klíma může vzít někoho sebou autem.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Vávrových.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.

V pátek v 18.00 bude Noc kostelů. Společné zahájení bude u Husitů v 16.30 a v našem kostele bude program od 17.00 do 22.00.

Na nástěnce u kuchyňky je list na sborový víkend do Herlíkovic. Pokud se chcete účastnit, tak se na něj zapisujte.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Narozeniny má v příštím týdnu Miroslav Brýdl a Věra Pleskotová, přejeme jim Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: Da 5

 

Písně ze Svítá: 172, 215, 328, 360, 135

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921