Ohlášky na 19. 5. 2024

19.05.2024 09:00

Ohlášky na 19. 5. 2024:

 

Včera bylo v Lozicích velmi pěkné seniorátní setkání, při kterém byli uvedeni do funkce noví členové seniorátního výboru, a proběhlo také rozloučení se současným seniorem, který se bude během léta stěhovat na místo nového působení do Mladé Boleslavi.

Příští neděli bude bohoslužba v 9.00 a službu bude mít Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti a v 18.30 bude u nás ekumenická biblická hodina. Budeme se věnovat některému z žalmů.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.

Ve čtvrtek v 18.30 bude naše biblická hodina, při které se budeme věnovat napínavému příběhu z 1. Knihy Samuelovy.

U východu z kostela bude přihlašovací list na sborový víkend do Herlíkovic. Pokud se chcete účastnit, tak se na něj zapisujte.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Dosud jsme na tento účel vybrali 240 000,- Kč. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Sbírka dnešní neděle je určena pro diakonii naší církve, konkrétně na výstavbu domova pro seniory ve Vendolí.

Do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Narozeniny dnes má Vlastík Voříšek a v příštím týdnu Pavel Saqua, přejem jim Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: Za 4,6-10

Písně: 581, 769, 407, 384, 578

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921