Ohlášky na 14. 4. 2024

14.04.2024 09:00

Ohlášky na 14. 4. 2024:

 

Příští neděli budou bohoslužby jako obvykle v 9.00 a službu bude mít Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti u Vávrových.

V úterý v 18.30 bude u husitů ekumenická biblická hodina.

Ve středu v 18.00 bude v Novém kostele setkání studentského klubu.

Ve čtvrtek v 18.00 bude v Novém kostele přednáška Petra Kučery o současné situaci na Slovensku.

Postní sbírka vynesla v našem sboru 6000,- Kč. Sbírka na hlavní dar lásky 5082,- Kč a ve sbírce na přístavbu fary jsme zatím vybrali 168 500,- Kč. Tato sbírka pokračuje i na dále, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Narozeniny v příštím týdnu má Uršula Hurtová, Jan Koukol, Zdeňka Staňková a Johanka Čejková. Přejeme jim Boží blízkost a provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: L 24,25-27.44-46

Písně: 548, 560, 558, 556, 408

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921