Ohlášky na 12. 5. 2024

12.05.2024 09:00

Ohlášky na 12. 5. 2024:

 

Příští neděli v 9.00 bude bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně a službu bude mít Emil Vávra a Markéta Vondráčková.

V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti.

Ve čtvrtek v 18.30 bude setkání staršovstva.

V sobotu bude seniorátní setkání v Lozicích. Plakátek s programem je na nástěnce. Dnes je poslední možnost k přihlašování.

16. května si spolu s rodinou Koudelkovou připomínáme první výročí úmrtí bratra Jaroslava Koudelky. Pozůstalé rodině vyprošujeme Boží pokoj.

Pokračuje sbírka na přístavbu fary, variabilní symbol je 204. Děkujeme všem ochotným dárcům.

Do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. K vyzvednutí jsou letáčky Jeronýmovy jednoty. Je v nich i informace o daru, který dostal náš sbor na přístavbu fary.

Svatodušní sbírka příští neděli bude určena pro diakonii naší církve, konkrétně na výstavbu domova pro seniory ve Vendolí.

Narozeniny v příštím týdnu oslaví Daniel Brýdl, přejeme mu moudrost pro jeho službu starosty a Boží provázení.

Po skončení bohoslužeb jste zváni k rozhovoru u kávy a čaje.

 

Text kázání: Sk 1,1-8

Písně: 560, Sv. 50, 564, 757, 408

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921