Ohlášky na 1. října 2023

01.10.2023 09:00

Ohlášky na 1. října 2023                                                                                                                                                  

 

  1. Příští bohoslužby v našem sboru budou v neděli 8. října.

  2. Pro děti je po bohoslužbě připravena stopovačka. Výchozí místo je u altánku ve farní zahradě.

  3. Ve středu v 19.00 bude v husitském kostele divadlo o Františkovi z Assisi. Viz plakátek.

  4. Česká křesťanská akademie ve spolupráci se Skautským institutem si nás zvou do Nového kostela dne 26. října 2023 od 18:00 hodin na panelovou diskusi s Mgr. Michaelem Martínkem, Th.D. a prof. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th.D. na téma "Současnost a perspektivy české katolické církve“. S našimi hosty bychom se rádi v rámci společné diskuse věnovali třem základním tematickým oblastem: 1. stavu české katolické církve a její prezentaci ve veřejném prostoru, 2. vizím české katolické církve a její schopnosti sebereflexe a vyrovnávání se s aktuálními interními i společenskými problémy, 3. otázce, nakolik je české katolické prostředí otevřeno hledání inspirace v myšlenkách a výzvách současného papeže Františka. Uvítáme vaše dotazy a aktivní zapojení do závěrečné diskuse s našimi hosty a budeme se těšit na viděnou. Vstupné dobrovolné.

  5. Službu má příští týden Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek.

  6. V minulém týdnu oslavili narozeniny sestra Jaroslava Macháčková a bratr Jaroslav Nekvinda, v příštím týdnu kulaté narozeniny oslaví Daniela Pecháčková a narozeniny má také Květoslava Peřinová a Marta Záleská. Přejeme jim všem Boží blízkost a provázení.

 

 

 

Introit: Iz 50,4.5

1. čtení: 1Sam 8,4-9

Text kázání: Dětské bohoslužby – povídání s dětmi o králích

Poslání: Ef 6,1n

Písně:  Sv 172, 115, 204, 188, 755

Kázal: Lukáš Klíma

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921