Ohlášení na neděli 29. října 2023

29.10.2023 09:00

Ohlášení na neděli 29. října 2023:

                                                                                                                                             

  1. Příští neděli budou dětské bohoslužby, službu má Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová. Po bohoslužbách příští neděli bude ještě program pro děti, který se bude týkat přípravy na vánoční hru.
  2. Do úterního odpoledne bude Lukáš Klíma na vzdělávacím kurzu pro supervizory v Bělči. V úterý v 16.00 bude náboženství pro děti v Újezdě.
  3. Ve středu od 18.00 bude na náměstí v Litomyšli probíhat hra pro studenty, kteří navštěvují ekumenický studentský klub. Kdo by z dospělých chtěl a mohl pomoct s touto hrou, sraz je v 17.30 u kostela Na Špitálku. Při hře se bude trochu běhat.
  4. V pátek od 12.00 do 16.00 bude na židovském hřbitově možnost prohlídky práce restaurátorů. Pozvání je na sborové nástěnce.

 

 

 

Introit: Pl 3,21-23

Čtení: Mk 10,13-16

Kázání: Mt 22,34-40

Poslání: Kol 3,13-15

Písně: 715, 352, 717, 697, 757

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921